Web development op maat.

U heeft een webapplicatie en wilt die laten ontwikkelen? Phoenix Online staat voor u klaar, u kan onze techstack bekijken, op de home pagina, indien u onze favoriete tech wilt zien!

Lees meer
Een foto die mensen weergeeft aan het werk als team aan een project

Wat is Web Development

Web development is het maken van applicaties die heel ruim kunnen verschillen in functionaliteit en men toestaat dit te gebruiken in de browser, net zoals een website. Dit biedt een hele reeks aan voordelen in vergelijking met klassieke software. Een aantal hierin zijn, het kunnen gebruiken van de applicatie op eender welk toestel, de beschikbaarheid van de app op eender welke locatie, enz... Denkt u nood te hebben aan een dergelijke applicatie? Contacteer ons hieronder voor een vrijblijvend gesprek hierover!

Onze werkwijze voor WebDevelopment

Een foto van een groep mensen die een vergadering houden

Startend gesprek

Hier gaan we een ingaand gesprek voeren. Het is belangrijk dat beide partijen begrijpen wat het project exact omvat, dit kan enkel door een gesprek in persoon. Wij komen hiervoor graag tot bij u. Eens het duidelijk is wat het project precies omvat en wat beide partijen verwachten van de samenwerking, kan er verder gegaan worden naar stap 2. Deze stap is altijd vrijblijvend.

Een foto met een vector die planning voorstelt

Project planning

Eens we overeengekomen zijn na het startend gesprek, gaan we een planning opstellen. Van hieraf aan staat het project vast. We gaan een planning opstellen met de verscheidene aflever data (deze hangen af van het project). Er word vervolgens ook een manifest opgesteld dat het project uitlegd zodat beide partijen op papier hebben wat er precies ontwikkelt wordt.

Een foto die de uitvoering van een project voorstelt

Uitvoeren

De planning is opgesteld, het manifest is beschikbaar, we gaan over naar het maken van de web applicatie. U kan gedurende deze periode zich verwachten aan de overeengekomen aflever data en materie. Dit is het leukste gedeelte, u kan lekker achteroverleunen en het project aan ons overlaten, wij houden u up-to-date over het project in de maak.

Een foto die de aflevering van een project voorstelt

Aflevering

Uw project is volledig afgewerkt, ge-bug-tested en gelanceerd op het overeengekomen medium. Nu gaan we samen het project alsnog overlopen om zeker te zijn dat u als klant 100% tevreden bent. Indien dit het geval is, is het hier gedaan we overhandigen u de source code en de virtuele sleutel tot het project. Tijdens deze procedure spreken we ook nog eens af indien nodig om de nazorg te bespreken.

Interesse in onze diensten?